ogłoszenia parafialne

cmentarz salwator

wyszukiwarka grobów

wyszukiwarka grobow

błogosławiona bronisława

galeria zdjęć

przyjazne linki

Małżeństwo

"Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu" (Katechizm Kościoła Katolickiego, 1601 )

FORMALNOŚCI MAŁŻEŃSKIE:
 
Zachęcamy, aby w sprawach przygotowania do sakramentu małżeństwa zgłaszać się do kancelarii parafialnej w godzinach urzędowania - poniedziałek - 16.00. - 17.30., czwartek - 16.00. - 17.30.,  sobota - 9.00. - 10.30.


W uroczystości i święta kancelaria nieczynna.

Protokół spisuje się najpóźniej pięć miesięcy przed ustaloną datą ślubu, przedstawiając wszystkie wymagane dokumenty.

Termin ślubu można zarezerwować kilka-kilkanaście miesięcy wcześniej.


W przypadku rezerwacji z wyprzedzeniem co najmniej sześciu miesięcy, protokół należy spisać 5 miesięcy przed ślubem przedstawiając dokument USC, metrykę chrztu i dowód tożsamości.

 
DOKUMENTY POTRZEBNE DO ZAWARCIA SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA

    *      Do ślubu konkordatowego – dokument z USC stwierdzający stan wolny i brak przeszkód do zawarcia małżeństwa (w 3 egz.). Jest on ważny sześć miesiące od daty wystawienia i musi obejmować datę ślubu.
    *      Jeżeli będzie to tylko ślub kościelny – świadectwo zawartego wcześniej kontraktu cywilnego.
    *      Metryki chrztu (jeśli był on udzielony poza tutejszą parafią) z adnotacją o bierzmowaniu. Są one ważne sześć miesięcy.
    *      Dowody tożsamości
    *      Zaświadczenia o ukończonych naukach przedmałżeńskich (należy dostarczyć najpóźniej cztery miesiące przed ślubem).
    *      Indeks katechizacji lub świadectwo szkolne z ostatniej klasy nauki religii.
    *      Świadkowie ślubu mają być osobami pełnoletnimi. Do protokołu przedślubnego należy podać ich imię i nazwisko oraz dokładny adres zamieszkania.

    *     Narzeczeni, spośród których żadne nie mieszka aktualnie w tutejszej parafii zobowiązani są przeprowadzić czynności kanoniczno-duszpasterskie potrzebne do sakramentu małżeństwa w parafii aktualnego zamieszkania jednego z narzeczonych. Wówczas małżeństwo może być błogosławione tylko na podstawie wystawionej przez parafię narzeczonej lub narzeczonego licencji do asystowania przy zawarciu małżeństwa.

 

    *      W ostatnim tygodniu przed ślubem spotkanie w kancelarii parafialnej z księdzem w celu omówienia liturgii Sakarmentu Małżeństwa, a dopiero później z Panem Kościelnym i Panem Organistą.