ogłoszenia parafialne

cmentarz salwator

wyszukiwarka grobów

wyszukiwarka grobow

błogosławiona bronisława

galeria zdjęć

przyjazne linki

Drodzy Parafianie

 

„Nikt nie może powiedzieć bez pomocy

Ducha Świętego

Panem jest Jezus”

                                              1 Kor 12,3

 

Duch posłany przez zmartwychwstałego Jezusa umacnia naszą wiarę w Boga,

który tak bardzo miłuje człowieka,

że czyni wszystko,

aby wyrwać go ze szponów grzechu

i śmierci wiecznej.

 

 

 

 

Nie wystarczyło, że Syn Boży stał się człowiekiem.

Jezus Chrystus uniżył się aż po śmierć na krzyżu,

stając się podobnym do nas we wszystkim oprócz grzechu.

Dlatego miłość Boża przenika każdy wymiar ludzkiego życia.

A jest to miłość wieczna,

gdyż Jezus powstał z martwych, zwyciężając szatana, zło i śmierć.

On jest nieustannie obecny w swoim Kościele,

zwłaszcza w sakramencie Eucharystii, karmiąc wierzących swoim Boskim życiem.

 

Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego życzymy

umocnienia wiary i rozpalenia miłości.

Niech Ten, który pokonał mroki zła i kajdany śmierci,

rozprasza wszelkie ciemności serca,

niech uwalnia od tego co krępuje i pomaga być dobrym jak chleb.

Niech Jego miłość wypełnia wszelkie przestrzenie życia swoją zbawczą mocą.

 

Radosnych i głęboko przeżytych

Świąt Zmartwychwstania Pańskiego!

 

 

                                    Z pamięcią w modlitwie

 

 

Ks. Infułat Jerzy Bryła                                              Ks. Stanisław Sudoł

                                                                             proboszcz parafii

 

Ks. Tomasz Gędłek

Ks. Mikołaj Niedojadało

Ks. Marcin Rozmus