ogłoszenia parafialne

cmentarz salwator

wyszukiwarka grobów

wyszukiwarka grobow

błogosławiona bronisława

galeria zdjęć

przyjazne linki

Chrzest

Sakrament chrztu św. sprawowany jest w czasie mszy św.

w I niedzielę każdego miesiąca o godz. 13.15.

Dziecko do chrztu powinni zgłosić rodzice (przynajmniej jedno z nich).

Zgłaszając dziecko należy przedstawić:

    *      skrócony odpis aktu urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego
    *      dane rodziców dziecka (imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, imiona rodziców i nazwisko panieńskie matki)
    *      data i miejsce ślubu
    *      zaświadczenia chrzestnych z parafii zamieszkania o tym, że są wierzącymi i praktykującymi katolikami (jeśli chrzestni mieszkają poza parafią Najświętszego Salwatora)
    *      pozwolenie na chrzest – jeśli miejsce zamieszkania dziecka znajduje się poza parafią Najświętszego Salwatora